Finantarea POIM 2014-2020, in sectorul de mediu – stadiu actual si perspective, Bucuresti, 04.12.2017

Conferinţa Naţională “Finanţarea POIM 2014-2020, în sectorul de mediu – stadiu actual şi perspective” este prima manifestare de anvergură organizată de APPFE şi, prin subiectele abordate – progresul general al implementării proiectelor POIM 2014-2020, stadiul evaluarii aplicaţiilor de finanţare, procesul de achiziții publice, aspecte de implementare – îşi propune sa vină în sprijinul eforturilor beneficiarilor proiectelor finanţate prin POIM 2014-2020.

Conferinţa – care este dedicată în special membrilor și partenerilor APPFE, în majoritatea lor entități și instituții implicate direct sau indirect în accesarea finanțării POIM 2014-2020 – va constitui un bun prilej pentru prezentarea cerinţelor cheie şi a lecţiilor învăţate pe parcursul pregătirii, evaluarii şi aprobării primelor proiecte majore de investiţii aferente perioadei actuale de programare a fondurilor UE. De asemenea, prezentările, alocuțiunile și dezbaterile care vor organizate vor aborda și aspecte privind aplicarea noii legislatii in domeniul achizitiilor publice.

Evenimentul face parte din acţiunile iniţiate de APPFE pentru eficientizarea procesului de consultare, cooperare şi dialog între autorităţile centrale şi beneficiarii proiectelor, precum şi cu ceilalți parteneri implicați în procesul de pregătire a studiilor de fezabilitate și a aplicațiilor de finanțare, respectiv în procesul de implementare a investițiilor

APPFE PUBLICA IN ATENTIA MEMBRILOR, PARTENERILOR SI A ALTOR FACTORI INTERESATI URMATORUL MATERIAL POST - EVENIMENT PROBLEMATICA ACTUALĂ A CAPTĂRILOR DE APĂ DIN ROMÂNIA
APPFE PUBLICA IN ATENTIA MEMBRILOR, PARTENERILOR SI A ALTOR FACTORI INTERESATI URMATORUL MATERIAL POST - EVENIMENT PROBLEMATICA ACTUALĂ A STAȚIILOR DE EPURARE DIN ROMÂNIA
SAVE THE DATE! EVENIMENT DE REFERINTA SECTOR APA - APPFE – UTCB - NOIEMBRIE 2019!