Obiective

 • Reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea intereselor economice, tehnice și juridice ale membrilor săi în relația acestora cu autoritățile centrale și locale, cu persoane fizice și juridice, în plan național și internațional, precum și cu organizații financiare și organisme europene implicate în finanțarea proiectelor si programelor din fonduri europene
 • Identificarea surselor de finanțare în vederea implementării de proiecte care corespund domeniilor de interes ale membrilor
 • Facilitarea derulării unor programe, proiecte și inițiative în scopul consolidării capacității instituționale și de management a membrilor
 • Facilitarea schimbului de experiență între membrii Asociației și organizații similare, prin organizarea unor vizite de studiu, participarea la expoziții, târguri și alte evenimente de profil, în țară și în străinătate
 • Organizarea de conferințe, forumuri și dezbateri, cursuri de pregătire şi de perfecționare, precum și participarea la asemenea evenimente în țară și în străinătate;
 • Promovarea unor demersuri care să sprijine îmbunătățirea capacității membrilor de gestionare a proiectelor și programelor finanțate din fonduri europene
 • Iniţierea şi realizarea de acţiuni de colaborare cu organizații similare din ţară şi străinătate, cu instituții de cercetare și companii de consultanță și proiectare din domeniile de interes ale membrilor
 • Promovarea inovării, transferului tehnologic și de know-how prin întărirea legăturii dintre mediul de afaceri și cel științific, tehnologic, de cercetare
 • Editarea, tipărirea și difuzarea unor publicații care vor sprijini realizarea scopului Asociației și a membrilor ei
 • Stabilirea de relații de cooperare cu alte asociații din domeniu, interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice românești sau străine, care pot să-și aducă aportul la dezvoltarea Asociației
 • Organizarea de parteneriate și întâlniri cu asociații de profil.
APPFE PUBLICA IN ATENTIA MEMBRILOR, PARTENERILOR SI A ALTOR FACTORI INTERESATI MATERIALUL POST-EVENIMENT – WORKSHOP PROBLEMATICA ACTUALA A STATIILOR DE TRATARE A APEI DIN ROMANIA - 25.10.2019. DOCUMENTUL POATE FI ACCESAT APASAND AICI!
APPFE PUBLICA IN ATENTIA MEMBRILOR, PARTENERILOR SI A ALTOR FACTORI INTERESATI URMATORUL MATERIAL POST - EVENIMENT PROBLEMATICA ACTUALĂ A STAȚIILOR DE EPURARE DIN ROMÂNIA
SAVE THE DATE! EVENIMENT DE REFERINTA SECTOR APA - APPFE – UTCB - NOIEMBRIE 2019!