Domenii de expertiza

Domenii de expertiză APPFE

Sfera de competență a APPFE acoperă următoarele domenii:

  • apă și apă uzată,
  • managementul deșeurilor,
  • termoficare urbană.

Avantajele oferite de calitatea de membru

  • Prin intermediul echipei de experți proprii, APPFE asigură suport permanent membrilor și partenerilor săi în identificarea unor soluții sustenabile la problemele întâmpinate pe parcursul procesului de elaborare și implementare a proiectelor.
  • APPFE se constituie într-un factor de diseminare și împărtășire a experiențelor de orice fel, rezultate din derularea proiectelor de investiții și un lider de opinie în promovarea unor inițiative de simplificare și de uniformizare a cadrului de finanțare și implementare a acestora.
  • APPFE joacă un rol activ în susținerea intereselor economice, tehnice și juridice ale membrilor, în relația acestora cu autoritățile centrale și locale, precum și cu organizațiile financiare și organismele implicate în gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

APPFE este un promotor și susținător activ al unor proiecte de asistență tehnică și instituțională care vizează  consolidarea capacității tehnice și instituționale a membrilor și partenerilor

APPFE PUBLICA IN ATENTIA MEMBRILOR, PARTENERILOR SI A ALTOR FACTORI INTERESATI MATERIALUL POST-EVENIMENT – WORKSHOP PROBLEMATICA ACTUALA A STATIILOR DE TRATARE A APEI DIN ROMANIA - 25.10.2019. DOCUMENTUL POATE FI ACCESAT APASAND AICI!
APPFE PUBLICA IN ATENTIA MEMBRILOR, PARTENERILOR SI A ALTOR FACTORI INTERESATI URMATORUL MATERIAL POST - EVENIMENT PROBLEMATICA ACTUALĂ A STAȚIILOR DE EPURARE DIN ROMÂNIA
SAVE THE DATE! EVENIMENT DE REFERINTA SECTOR APA - APPFE – UTCB - NOIEMBRIE 2019!