Membrii Platformei Academice

Membrii Platformei Academice

Înțelegând importanța coagulării capacităților profesionale existente la nivelul facultăților tehnice din sectorul alimentări cu apă și canalizări, respectiv al unor domenii conexe acestuia,  reprezentanții mediului academic din cadrul celor mai reprezentative 9 (nouă) facultăți de profil din țară au dat curs invitației de a deveni semnatari ai documentelor de constituire a ,,Platformei  academice în sprijinul sectorului românesc de apă și apă uzată‘‘, după cum urmează:

 

  • FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
  • FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ȘI INGINERIA MEDIULUI - UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI
  • FACULTATEA DE CONSTRUCȚII - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
  • FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ȘI INGINERIA MEDIULUI - UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” IAȘI
  • FACULTATEA DE AGRICULTURĂ - UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ IAȘI
  • FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ - UNIVERSITATEA DIN ORADEA
  • FACULTATEA DE CONSTRUCȚII - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
  • FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
  • FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI.

 

În data de 09 Iulie 2020 a fost semnat la București PROTOCOLUL DE PARTENERIAT NR. 852/09.07.2020 PENTRU CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA “PLATFORMEI ACADEMICE ÎN SPRIJINUL SECTORULUI ROMÂNESC DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ”.

 

Detalii privind Platforma Academică – beneficiari, direcții strategice de acțiune, principii de funcționare – sunt incluse în documentul anexat!

Documente

PLATFORMA-ACADEMICA.PDF
Dimensiune fisier 0.61 MB