Conducere și coordonare

Conducere & Coordonare

Conform Actului Constitutiv și Statutului APPFE, coordonarea activității acesteia este asigurată de:

  • Consiliul Director, format din 9 reprezentanți
  • Adunarea Generală a Asociaților (AGA), care include toți membrii APPFE
  • Președinte
  • 2 Vicepreședinți

De asemenea, în baza Hotărârii AGA, la nivelul APPFE funcționează 4 comisii tehnice de specialitate, după cum urmează:

  • Comisia Tehnică Alimentări cu Apă și Canalizări
  • Comisia Tehnică Managementul Deșeurilor
  • Comisia Juridică și Achiziții Publice
  • Comisia pentru Relația cu Autoritățile Centrale și Locale
În cadrul Comisiilor Tehnice funcționează Grupuri de Lucru tematice formate din specialiști iar în cadrul întâlnirilor acestora sunt dezbătute aspecte tehnice, financiare, instituționale, legale, de mediu, achiziții publice etc de interes pentru membri. Activitatea Grupurilor de Lucru se concretizează în lansarea de acțiuni și inițiative ale APPFE menite să contribuie la formularea unor soluții adecvate la problemele identificate.