Conferințe & Forumuri

Conferințe & Forumuri

MATERIAL POST – EVENIMENT!

Data: 13.08.2020
EVENIMENTUL DE LANSARE A INIȚIATIVEI ,,CĂTRE UN SECTOR ROMÂNESC DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ SUSTENABIL ȘI EFICIENT‘‘

BUCUREȘTI, CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

Data: 28-29.11.2019
DEZVOLTĂRI ACTUALE ÎN DOMENIUL GESTIUNII APELOR SUBTERANE URBANE

BUCUREȘTI, FORUM

Data: 18.06.2019
PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT. CONCEPT, TIPURI ȘI APLICARE PRACTICĂ ÎN ROMÂNIA

BUCUREȘTI, CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Data: 16-17.05.2019
ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE DE INVESTIȚII DIN SECTORUL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE 2014-2020

BUCUREȘTI, FORUM

Data: 15-16.11.2018
SECTORUL DE ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI CANALIZĂRI DIN ROMÂNIA ÎN ANUL CENTENARULUI

BUCUREȘTI, CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Data: 22.05.2018
IMPACTUL LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ASUPRA DERULĂRII PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE ȘI NAȚIONALE

BUCUREȘTI, CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Data: 04.12.2017
FINANȚAREA POIM 2014-2020 ÎN SECTORUL DE MEDIU - PROCESUL DE PREGĂTIRE ȘI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR. STADIU ACTUAL ȘI PERSPECTIVE