Obiective

Obiective

APPFE și-a stabilit ca principale obiective să reprezinte:

  • Un spațiu de dialog și de schimb de idei între profesioniști;
  • O punte între autorități, instituții financiare, factori decidenți și membri, în vederea eficientizării dialogului și rezolvării problemelor întâmpinate;
  • Un pol de formare profesională continuă, o interfață între zonele de cunoaștere aprofundată și specialiștii implicați în activitățile curente specifice membrilor Asociației;
  • Un sprijin în identificarea de soluții pentru optimizarea cadrului legislativ, a normativelor și reglementărilor actuale;
  • O platformă ancorată în realitățile domeniului la nivel european și mondial în vederea micșorării decalajelor actuale și atingerii țintelor României.