Scop & Obiective

Scop și Obiective

Necesitate

Situația actuală a sectorului românesc de apă și apă uzată - caracterizată printr-o diminuare cantitativă și calitativă considerabilă a resursei umane disponibile, existența unor sarcini importante legate de conformarea României cu obligațiile asumate prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și necesitatea asigurării sustenabilității pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare pentru asigurarea serviciului public în condiții de suportabilitate și siguranță pentru populație - impune coagularea tuturor capacităților profesionale existente în țară.

Scop și Obiective

Constituirea unei ,,Platforme  academice în sprijinul sectorului românesc de apă și apă uzată‘‘ cu participarea reprezentanților mediului universitar, are ca scop și principal obiectiv asigurarea unui suport profesional de înalt nivel, în beneficiul actorilor implicați în sectorul românesc de apă și apă uzată, pentru creșterea nivelului de calitate al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și dezvoltarea acestuia, prin creșterea performanței resursei umane, creșterea nivelului de calitate în pregătirea și realizarea investițiilor necesare, în mod special pentru accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene și nu în ultimul rând prin dezvoltarea unui cadru legal eficient și eficace.