De ce APPFE?

De ce APPFE?

Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene s-a constituit ca o Asociație de profesioniști cu vastă experiență, cum sunt: cadrele didactice din mediul academic românesc, specialiști în administrația centrală și locală, profesioniști în managementul serviciilor publice, consultanți și proiectanți de specialitate, specialiști în elaborarea proiectelor și a programelor de investiții, specialiști în legislația specifică și în aspecte de instituționalitate, antreprenori, furnizori de tehnologii și echipamente.
Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene și-a propus să manifeste o prezență activă, cu caracter consultativ și de sprijin, atât pentru structurile administrației centrale și locale implicate, cât și pentru operatorii serviciului public din acest domeniu, în beneficiul populației și al activităților economice din societate.

Ce este APPFE:

O ASOCIAȚIE PROFESIONALĂ A SPECIALIȘTILOR din sectorul de mediu
O PLATFORMĂ DE EXPERTIZĂ care:

  • se adresează tuturor actorilor prezenți în piață
  • acoperă întreg ciclul de viață al unui proiect – etapele de identificare, elaborare, aprobare, finanțare, implementare și operare;
  • propune aplicarea unei abordări unitare în soluționarea problemelor de natură tehnică, juridică, achiziții publice, mediu.

UN INSTRUMENT DE DISEMINARE a lecțiilor învățate și a experiențelor de bună/rea practică