Domenii de competență

Domenii de competență

Sfera de competență a APPFE include sectoare precum cele de apă și apă uzată, managementul deșeurilor, termoficare urbană etc iar domeniul său de activitate acoperă problematici de natură tehnică și de management, achiziții publice, elaborarea și gestionarea programelor și proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene și naționale, optimizarea legislației și a normativelor/standardelor tehnice.

Portofoliul de activități al APPFE include de asemenea preocupări legate de pregătirea și lansarea unor activități și proiecte care vizează profesionalizarea /re-profesionalizarea specialiștilor din sectorul de mediu, cu implicarea mediului academic românesc din unitățile de învâțământ tehnic superior.